شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره1:

چیزی که امروزه خیلی مورد توجهه در دنیا حقوق بشره!جالب تر تعریف بعضی ها از حقوق بشره!یه ویدئو دیدم که خبرنگار شبکه ی صدای آمریکا روی یه پلاکارد(یکم کوچیکتر)نوشته بود هولوکاست وجود نداره و دورغه و ...وتو پیاده رو ایستاده بود و ازهر کس که رد میشد  میپرسید تو با دیدن این نوشته ناراحت شدی؟پس چرا نمیای جلو منو بزنی؟اولین نفر یه خانم جوون بود که در حالی که چشماش پر از اشک بود در جواب خبرنگار گفت: چرا،معولمه که ناراحتم ولی تو حق داری عقیدت رو آزادنه بگی...و بقیه ی واکنش ها هم مشابه بودن.ا ین تحسین برانگیزه که شما خودتونو کنترل کنید و درمقابل ابراز عقاید دیگران که مخالف عقیدتونه بهش فحش ندید و با توهین و شاید دست به یقه شدن صحنه رو ترک نکنید،ولی این حجم از تحمل و احترام نباید از طرف کسی که عقیدش رو ابراز میکنه هم دیده بشه؟ بهتر نیست هر کس عقیده ی خودش و داشته باشه بدون اینکه در خطر باشه ولی برای داشتن و بیان این عقیده،به عقاید دیگران توهین نکنه؟؟نمیشه خیلی محترمانه تر عقیدشو بیان کنه؟نمیشه به این فکر کنیم حقوق بشر منحصر به چیزایی نیست که به طور معمول مطرح میشه؟یکی از مصادیق حقوق بشر فقط این نیست که هر کس حق داره در انتخاب راه زندگیش و عقیدش  آزادانه عمل کنه بدون اینکه درخطر باشه،حقوق بشر اینم هست که کسی نباید به عقاید دیگران به بهانه ی بیان عقیدش توهین کنه.این به قانون جنگل بیشتر شباهت داره تا آزادی بیان درعین قبول حقوق بشر!این به بیماری بیشتر شبیهه که یه نفر به بهانه ی بیان عقیدش و اینکه آزاده با کشیدن یه کاریکاتور یا نوشتن یه مقاله یا برگزاری یه سخنرانی عقایدش رو بیان کنه و بیان عقایدش مساوی باشه با توهین مستقیم به عقاید یه گروه دیگه...البته این که گفتم آمریکا چون این گزارش اونجا تهیه شده و این قانون اونجا به طور رسمی و علنی وجود داره وگرنه همه جای دنیا(و ایران که ازاین قاعده مستثنی نیست)این مسئله وجود داره متاسفانه.

حتما اون روز خوب میرسه...

خانم گالوا