شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره 14:

بعضی وقتا بعضی از آدمای اطرافت در برخورد با مسائلی از زندگی تو که فقط مربوط میشه به تو به صورت یه کاراگاه حرفه ای درمیان و سعی میکنن معمای تو رو حل کنن.اتفاقا نمازم میخونن.بسی باحجاب و قرآن خونم هستن!ولی انگار "لا تجسسوا..."رو بین صوت و تحریرهاشون ندیدن.بهتر بگم،حواسشون نبوده!حواسشون به خود قرآن نبوده....این میشه که باید خیلی خوش شانس باشید که بادیدن این دست از مومنون و مومنات!! از دین بیزار نشید و بازهم تمییز بدید!حقیقت رو از ریا!از دروغ!

خانم گالوا

نظرات  (۱)

این آدما همه جا هستن، کم ندیدم، متاسفانه
پاسخ:
همه جا....بدتر اینکه قبول نمیکنن که دارن اشتباه میکنن!مقاومتشون زیاد بدبختانه!