شهروند هزاره ی سوم

برای من:

انگشت شست راستم با رنده زخم شد...هنوزم جاش بدجوری میسوزه.دوبار هم چسب زخمشو عوض کردم...همشم سر اینه که وقتی گفتم نع ینی نع!حجم لجبازی هام تو این دوهفته به اوج رسیده!خسته ام یکم...

اغلب دوست دارن فراموشی بگیرن تا خاطرشون با کسی که دوسش داشتنو فراموش کنن.ولی من دوس دارم فراموشی بگیرم تا نتیجه ی کنکوری که اون طور که دلم میخواست نشدو فراموش کنم....کاش برگردم به2سال پیش....کاش ...

نتیجه خداراشکر خوب به نظر میاد.اما از نظر من...سخت گیری هم نیست.فقط اینکه خودم از خودم و داشته های درونیم بهتر خبر دارم.برای همین این نتیجه ی ظاهرا خوب برای خودم غ ق ق است!خیییلی ....هی ....

خانم گالوا