شهروند هزاره ی سوم

ماه محرمو همیشه دوست داشتم.صاحب ماه رو دوست دارم و از این ماه خاطرات خوبی دارم...

چیزی که ناراحت کننده هست اما این هست که اونطور که باید درباره ی امام حسین صحبت نمیشه.نه نوحه ها به دل میشینه نه روضه ها(البته نه به طور مطلق)...گاهی هم برای اینکه گریه ها بیشتر بشه اغراق های بدی میکنن...لهوف رو دوسال پیش خوندم...انگار که کتاب تحریف شده باشه!البته یه قسمتای خیلی کوچیکیش...به هر حال امیدوارم بوی بهبود ز اوضاع مراسم محرم بیاید...

خانم گالوا