شهروند هزاره ی سوم

گاهی گریه هایی هست که حال آدمو خوب میکنن.بعد از این دست گریه ها حالت بی نظیر میشه...

گریه هایی از سر دلتنگی...ولی نه دلتنگی برای آدم های اطرافت...دلتنگی برای خوابی که آذر93دیدی و دلت نمیخواست بیدار بشی...خواب حرم امام حسین که تکرار نشد.امشب مصلی دانشگاه حالمو خوب کرد...خوب بودم.اما خوب معمولی.....ولی خب بعد از این همه مدت....امام حسین و حال خوب...خب خوب بودنش خیلی فرق داره....

والله که من عاشق چشمان تو هستم       

                                والله که تو باخبر ازاین دل زاری

                                              مهمان خیالم شده ای هر شب و هرشب .....

خیال آدم ها هیچ وقت تنها نیست اگر عاشق یک ماوراء بشر باشد....در اوج تنهایی خدا را میبیند کنارش.....آن ماوراء را میببند...دلش آرام میشود...

باید به تو زنجیر کنم بند دلم را....

خانم گالوا