شهروند هزاره ی سوم

اینکه جناغ که بود و چه کرد وآیا اندام فوقانی از ترقوه شروع میشه یا از مفصل شانه نیاز به یه زمینه داره که مایی که دبیرستان ریاضی خوندیم نداریم! اونم من که اصلا تصوری از بدن و احشائش نداشتم و ندارم.البته کم کم دارم پیدا میکنم.اینکه دو واحد درسو در حد عالی بلد بشی(که قسمت اعظمش به گردن خودته)و درسایی که زمینشو از دبیرستان داری رو هم ایضا،کار جالبیه.یه جورایی محک زدنه.اینکه چقدر میتونی در زمینه ای که علاقه نداشتی و حالا" باید"به خوبی بهش مسلط بشی،توانایی داری.و همه ی اینها به این خاطر که به یه چیز دیگه علاقه داشتی و باید برای اینکه علاقت رو حفظ کنی یه چیز دیگه رو هم باید به زندگیت وارد کنی.البته،البته....آدم قابلیت های زیادی داره....:)


خانم گالوا