شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره ی 43:

من عاشق چشمت شدم.....شاید کمی هم بیشتر

چیزی درآن سوی یقین ...شاید کمی هم کیش تر

آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود

دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود

+از رسته آهنگ های فوق العاده...متن عالی....خواننده عالی و فیلمش هم عالی...

و اندک اندک میریم به استقبال ترم جدیدی ان شاالله...با من خوب باش:)

خانم گالوا