شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره 44:

هر چی میرم جلوتر میفهمم اگر واقعا چیزی رو با علاقه انتخاب کنی،واقعا برات خوشایند خواهد بود و راه رسیدن به یه چیزمطلوب گرچه طولانی بشه،اما در واقع چون ما برای هر هدفی مسیری رو طی میکنیم و همون مسیره که حال خوب ما و خاطرات ما و در حقیقت سیر زندگی ما رو میسازه و هدف چیزی جز یه پایان نیست،پس بهتره این مسیر رو خوب بسازیم...حقیقتش هیچ کس نمیتونه برای ما حال خوب ایجاد کنه که دائمی باشه یا مسیر خوشبختی و موفقیت برامون ایجاد کنه که پایا باشه،جز خود ما...این حرف آخر،برداشت من از حرفای دکتر میثاق بود...تقریبا6سال پیش بود که این حرفا رو شنیدم.همون موقع هم بهشون اعتقاد داشتم...اما الان اعتقادم راسخ تر شده...

+یه مدته خیلی خواب میبینم...هیچ ظهری نیست که بخوابم،ولو نیم ساعت و خواب نبینم...یه بازه ی زمانی هم بود که خواب نمیدیدم اصلا!


+بهار پیش رو بهار من است...یقین بدان:) 

* لینک این آهنگو قبلا هم گذاشته بودم...درواقع از دو سال پیش هر قبل از پاک کردن کل مطالب،این آهنگو حداقل یکبار میذاشتم...جان جانان...

دانلود


خانم گالوا